Bestsellery
Be Color Farba koloryzująca 100ml
Be Color Farba koloryzująca 100ml
29,90 zł
szt.
Be Color Maska 1000ml
Be Color Maska 1000ml
45,90 zł
szt.
Producenci
Reklamacje i zwroty
 
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia:
a w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
b w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
c w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
d w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Pozostałe przypadki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w regulaminie sklepu internetowego.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj.: Father and Son Sp. z o.o., posiadającą adres działalności ul. Jasna 5/29, 63-604 Baranów, NIP: 6192030884, REGON: 365919370, KRS: 0000648650, numer telefonu kontaktowego: 887 777 992 lub 517-593-200, poczta elektroniczna: kontakt@ambasadapiekna.com lub grzegorz@ambasadapiekna.com
a) w formie papierowej na adres Sprzedawcy: ul. Sieradzka 24 lok. 2, 60-163 Poznań,
b) drogą elektroniczną na adres: grzegorz.smyczynski@gmail.com.
4. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.
5. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy poinformować o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy
1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą.
2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
4. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru towaru.
5. Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres: ul. Sieradzka 24 lok. 2, 60-163 Poznań
6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia towaru.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
 
 
 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Adresat:
Father and Son Sp. z o.o.
Ul. Sieradzka 24 lok. 2
60-163 PoznańDane Klienta/osoby reklamującej towar:  (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu): ………………………………………………………………………………………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przedmiot reklamacji (m.in. nazwa towaru/usługi, cena brutto, ilość, opis):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer faktury/paragonu (jeżeli dotyczy):……………………………………………………………………………...
Adres dostawy:…………………………………………………………………………………………..………………………….
Zgłoszenie reklamacji (m.in: opis wad, okoliczności ich powstania): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Data zauważenia wady:………………..……………………………………..…………………………………………………
Określenie żądania  
wymiana rzeczy na wolną od wad,
usunięcie wady (naprawa),
obniżenie ceny,
odstąpienie od umowy.1…………………………………………
Data i podpis
(jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl